Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

ПРОЕКТ

"Консервация и реставрация на моливдовули  от Стратегията във Велики Преслав"

 

        Приключи проекта „ Консервация и реставрация на моливдовули  от Стратегията във Велики Преслав”. Този проект се осъществи от АМ „Велики Преслав„ в партньорство с Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките /НАИМ при БАН/ и се финансира с подкрепа на Министерството на културата по схема за опазване и популяризиране на дейности в областта на движимото културно наследство в музеите, галериите и визуалните изкуства.

       Реализиран е  от екип музейни специалисти,  с ръководител д-р Александър Горчев и участници в екипа Пламен Славов – гл. уредник, Димитър В. Димитров - уредник в АМ „ В. Преслав”, П. Павлова – гл. счетоводител, както и Чавдар Чомаков реставратор в НАИМ при БАН, гр. София.

       Целта на проекта беше да се направи преглед на състоянието на моливдовулите /печатите/ от средновековен Преслав открити  при разкопки в средновековната крепост Преслав и представляващи най-голямата сбирка на печати намерени на едно място, след което да се пристъпи към почистване, реставрация и консервация  най- засегнатите от окислителните процеси 100 броя печати от всичките над 500 такива в колекцията на музея. Цялата тази дейност се извърши и с цел  опазването им като материално движимо наследство. Моливдовулите /печатите/ в колекцията са  изработени от олово, което е силно податливо на окисно въздействие от околната среда. Те съхраняват  информация с името и титлата на собственика на печата, която е безценна за съществуващата  държавна и чиновническа йерархия през Х – ХI в., а така също и особена „фотография” на  облеклото, инсигниите на изобразените владетели. Голяма част от информацията, която носят е основна за попълване на празноти в хронологията на историята ни.

        По проекта се извърши фотозаснемане и  изготвяне на списък от най-належащите за консервация и реставрация моливдовули, прегледана  е научна документация за тях преди  консервационно-реставрационните дейности, а след нейното извършване е и допълнена.

      Консервационно-реставрационни дейност по моливдовулите се осъществи  в   лабораторията на НАИМ–БАН от консерватори под ръководството на Чавдар Чомаков.

        Изпълненият проект дава  и по-цялостно представяне на нашето културно наследство пред широка публика,  обогатява  музейният сфрагистичен фонд и е етап от последващо дигитализиране  и популяризиране  на печатите сред специалисти, преподаватели,  докторанти, студенти, научни работници, туристи  у нас и по света.

       Приключилият проект  „Консервация и реставрация на моливдовули  от Стратегията във Велики Преслав“ в АМ „Велики Преслав”  дава възможност на  музея да разполага с допълнителни консервирани находки, които могат да се експонират и обогатят  постоянната експозиция и   познанията на широката публика за историята ни.      През последните години посещаемостта в АМ „Велики Преслав” нараства,  с което интереса към нашето наследство обхваща все по-големи граници.