Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

Връзки

Община Велики Преслав

www.velikipreslav.bg

 

Регионален исторически музей – Шумен

www.museum-shumen.eu

 

Национален археологически институт с музей - БАН
www.naim.bg/
 

Национален исторически музей

https://historymuseum.org/

 

Министерство на Културата
www.mc.government.bg

 

Министерство на Туризма
www.tourism.government.bg

 

Национален фонд култура 

https://ncf.bg/bg 

 

Общинско предприятие "Туризъм, публични прояви и атракции", гр. Шумен

www.tourism-shumen.com

 

www.dobrichmuseum.bg – РИМ - ДОБРИЧ

 

www.archaeo.museumvarna.com – РИМ - ВАРНА

 

www.museumvt.com – РИМ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

http://abritvs.atspace.com – РИМ - РАЗГРАД

 

http://trgmuseum.hit.bg – РИМ - ТЪРГОВИЩЕ

 

www.museumisperih.com – ИМ - ИСПЕРИХ

 

www.burgasmuseums.bg - РИМ - Бургас