Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

Храм - паметник "Св. Св. Кирил и Методий" - Велики Преслав. Идея, решение, построяване и освещаване на храма.

ШУ - Росица Ангелова - Историкии - том 15 - small res (1)-191-208 - ХРАМ-ПАМЕТНИК „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ. ИДЕЯ, РЕШЕНИЕ, ПОСТРОЯВАНЕ И ОСВЕЩАВАНЕ НА ХРАМА