Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

История на музея

Идеята да се създаде археологичеки музей във В. Преслав, който да събере и покаже откритите на територията на старата столица паметници, възниква скоро след Освобождението на България от османско иго. Това става възможно обаче едва през м. октомври 1906 г., когато по инициатива на преславския учител и общественик Йордан Господинов и с помощта на видния изследовател на българските старини К. Шкорпил, е основано Преславско археологическо дружество "Тича". Една от основните цели, заложени в устава на дружеството е именно уреждането на музейна сбирка и активна дейност в проучването и опазването на останките от Симеоновата столица. Поради липсата на собствена музейна сграда, събраните през следващите години от частни лица и археологически разкопки експонати, са изложени в три отделни сбирки: в кметството, в местността Патлейна и в новопостроената хижа до Кръглата/ Златна църква.

Портрет Йордан Господинов    Йордан Господинов


През 1949 г. за музей е пригодена строената като манастир сграда при храм-паметника "Св.Св. Кирил и Методий", в непосредствена близост до старините. Във фонда на новия музей са събрани и инвентирани всички открити дотогава материали, а в залите на експозицията за първи път е показано всеобхватно преславското минало. Нуждата от специализирано представяне на вече известните и големият брой новооткрити паметници от столичния период на Преслав, довежда до откриването през 1958 г. на нова музейна експозиция, от която отпадат праисторическите и други неприсъщи за столичния период експонати.


През следващите 20 години АМ "В.Преслав" посреща над половин милион посетители. Във връзка с 1300 годишнината от основаването на Дунавска България, през 1981 г. музеят е преместен в нова, строена според съвременните изисквания сграда. Експозицията е разположена на две нива, на втория етаж е обособена кино и заседателната зала с капацитет 100 души. Залата е многофункционална – тук се организират исторически и художествени изложби от местен, национален и международен мащаб, научни конференции, презентации на книги и др. От 2008г., модерна стълбищна платформа улеснява достъпа на хора с увреждания и инвалиди до различните нива на експозицията.


По нов начин е структурирана и експозицията на музея. Тя включва няколко раздела, които представят хронологически и тематично историята на Преслав през Средновековието – от IX до XІV век. За повишаване на сигурността на паметниците, през 1997 г . бе изградено специално помещение-трезор, предназначено за най-ценните и чувствителните към атмосферни влияния експонати. Тези нововъведения бяха необходимата предпоставка за връщане след повече от 20 години на най-ценните преславски колекции - Преславското златно съкровище, сфрагистичната сбирка от над 500 оловни печата и др. значими паметници. В административно отношение, днес АМ “В. Преслав” е общински музей.


Без съмнение, повече от век след полагане основите на първата музейна сбирка в града, мечтата на нейния създател - Йордан Господинов е напълно осъществена. Днес град Велики Преслав има свой археологически музей с великолепна експозиция, посещавана ежегодно от десетки хиляди български и чуждестранни туристи. Богатите и разнообразни фондове представят по най-пълен начин явлението "Златен век" и илюстрират мястото на Симеоновата столица като водещ център на славянската писменост, изкуството и художествените занаяти в Европейския югоизток през IХ-Х век.