Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

Каталог и илюстрована карта

Излязоха от печат новите каталог и илюстрована карта на Археологически музей "Велики Преслав". 

Каталога  представя най-значимите находки от експозицията на музея. Съставител и редактор на каталога д-р Александър Горчев, автори на текстовете и анотациите: д-р Александър Горчев, Димитър Димитров, Кремена Стоева, Пламен Славов, д-р Радостина Георгиева. Изданието е посветено на 150 години от рождението на Йордан Господинов и 115 години музейно дело Велики Преслав.
 
Илюстрована карта "Велики Преслав" представя възстановка на дворцовия комплекс на града от IX-X век с най-важните административни, стопански, жилищни и църковни сгради от времето на столичния период. Представен е общ план на столицата, териториалните граници на българската държава при цар Симеон, както и част от владетелите от Крумовата династия управлявали държавата, духовници и старобългарски писатели свързани с В. Преслав. На втора страница е представен общ план на уличната мрежа на съвременния град с обозначени най-важните от туристическа гледна точка обекти -църкви, хотел, къщи за гости, заведения за хранене и развлечения, бензиностанции, РУ на МВР, болница, туристически информационен център.
 
Каталогът и картата са реализирани от Археологически музей" Велики Преслав" с финансовата подкрепа на МК по проект" Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии".