Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

Археологически музей „Велики Преслав” спечели два проекта, които ще бъдат финансирани през идните месеци на 2020 г.

 

       В проведената конкурса сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуални изкуства 2020 г. Великопреславският археологически музей спечели два проекта, които ще бъдат финансирани от Министерството на културата, а именно:

По тема „ Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии” музеят спечели финансиране с проект „Консервация и реставрация на моливдовули от византийската канцелария във Велики Преслав”. Дейностите по проекта са насочени за консервиране, реставриране и експониране и дигитализиране на най-голямата колекция от моливдовули /печати/ открити в средновековен Преслав.

      По втората тема ” Музеят като образователна среда „ Археологически музей печели финансиране с проект „ Моят музей - вълнуващо пътешествие в Златния век на България”. Проектът е свързан с провежданите ежегодно училища по археология и история в музея. Предстои изработването на учебно помагало, активни карти, магнитни пъзели и творческа игра „ Нашите букви „ . Като партньори са привлечени Регионално управление на образованието- Шумен и НЧ „ Развитие - 1874 „ гр. Велики Преслав, които ще подпомагат дейностите и разпространението на помагалата сред училищата, учениците и обществеността, както и  възможността за тяхното използване в часовете и художествено-творческата дейност.

       Стойността на проектите е приблизително 20 000 лв. и предстои подписване на договорите с МК.

        

.