Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

„ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ“

Археологически музей "Велики Преслав" спечели нов проект по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ“ на Национален фонд „ Култура“ с проект „Новото сияние на Симеоновия Златен Век“.
Общата стойност на проекта е 64 971, 64 лв., от които 51 821, 64 лв. се предоставят от НФ „ Култура“, а собственото съфинансиране е 13 500, 00 лв. Кандидатстващите с проекти културни организации са 133 .
Целта на проекта е, чрез инвестиция в създаване на нова продукция, чрез използване на високи технологии за привличане на аудитории, нови публики и медийна комуникация. Включва още и професионалното развитие на заетите служители в посока на развитие на капацитет.
В процеса на предстоящото изпълнение ще се създадат „живи“ 3D холограмни изображения на български владетели, както и промяна на част от интериора на музея. Проектът включва и създаване на рекламни материали. Цялостното изпълнение е насочено към преодоляване на намаления обем на туристически посещения, вследствие пандемията от Ковид-19 и съпътстващите я кризи.
Сред мотивите на оценителната комисията са : „ Кандидатът има солиден опит и доказани постижения. Проектът е разработен с ясни цели за модернизация, повишаване квалификацията на екипа, привличане на аудитории и медийна комуникация. Организацията е активен участник в множество проекти в България и чужбина. Цялостната концепция за създаване на нови форми на привличане на публика, чрез холограмни изображения, повишаване капацитета на екипа и развитието му в нови области, отговаря на целите на Програмата. Разработен е подробен план за комуникация и разпространение на резултатите, предвидени са конкретни дейности за привличане на публики. Организацията работи в партньорство с медии. Предвидена е включително работа с платформи като Linkedin и Tripadvisor. Проектът е амбициозен, добре развит и обоснован. Биографията на кандидата, както и нивото на представеното предложение, дават основание да се вярва, че организацията има потенциала да изпълни проекта в съответствие със заявката.“
Проектът е разработен и ще се изпълнява от екип на музея.