Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

 

СКРЪБНА ВЕСТ

 

На 24.03.2018 г. почина

 

н.с. ТОНКА МИХАЙЛОВА

 

    Родена е на 23 април 1950 година в гр. Нови пазар, Шуменска област. През  1968 година завършва средното си образование в ЕСПУ „Хан Исперих“ в родния си град. Същата година е приета във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност история. По време на четиригодишното обучение е член на кръжока по археология към университета, ръководен от доц. Я. Николова, и стажант-археолог на Шуменска крепост под ръководството но ст. н. с. В. Антонова. През 1972 година завършва семестриално и една година работи като възпитател в МТУ „Б. Игнатов“ в град Нови пазар. Дипломира се през 1973 година и през есента започва работа в РИМ-Шумен като уредник в отдел „Археология“. Участва в разкопките на Шуменска крепост и Плиска като помощник-ръководител в екипа на В. Антонова. През 1974 година е назначена като проучвател-археолог в новосъздадения Филиал на АИМ към БАН. От 1976 до 1980 година участва в разкопките на обект „Южна порта“ в Преслав като помощник-ръководител в екипа на ст. н. с. Ив. Акрабова- Жандова. През 1980 година провежда разкопки в Дворцовия център на Плиска. От 1981 година работи самостоятелно и в колектив със ст. н. с. д-р Ив. Йорданов на обекти „Южна порта“ (1981-1983 г.) и „Административна сграда“ в Преслав. Основните й научни интереси са насочени към материалната култура на Преслав през средновековието (IХ –ХIV в.).

     Проучванията на н.с. Тонка Михайлова оставят трайна следа в българската средновековна археология.

 

Поклон пред паметта ѝ!

Археологически музей „Велики Преслав”