Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

Два нови проекта на Археологически музей "Велики Преслав" са одобрени за финансиране от Министерство на културата.
Проект: "Съхрани историята. Реновиране и подобряване на условията и съхранение, опазване и управление на движимите ценности и тяхната научна обработка".
Проект: "Изработване на нов интериорен дизайн на централна експозиционна зала в Археологически музей "Велики Преслав""