Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

Археологически музей "Велики Преслав" стартира обучение за екскурзоводи. То се провежда съвместно с "Бюро по труда" гр. Велики Преслав и КоСиБо Консулт ЕООД гр. Добрич.
Занятията са в рамките на 300 обучителни часа и в тях се включиха 17 човека. Часовете се провеждат в Археологически музей "Велики Преслав" от музеен специалист. Обучението включва както теоретични, така и практически занятия в музея и НИАР "Велики Преслав", където ще се включат и останалите музейни специалисти. След приемането на новия бюджет на Археологически музей "Велики Преслав" и институциите е възможно оставането на най-добре представилите се в курса на обучение, на работа в активния туристически сезон по обектите на Археологически музей "Велики Преслав".