Google PlusFacebook
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"
Обектът е достъпен за хора с увреждания.

„Моят музей – вълнуващо пътешествие в Златния век на България“

(изработване на музейни помагала за детска публика)

 

     Приключи проектът „Моят музей – вълнуващо пътешествие в Златния век на България“ (изработване на музейни помагала за детска публика) осъществен от Археологически музей „Велики Преслав”, с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Той беше реализиран от екип музейни специалисти: Пламен Славов, Добринка Добрева-Славова, Павлина Павлова с ръководител д-р Александър Горчев.

     Целта на проекта беше да се изготвят и изработят музейно-образователни помагала и пособия предназначени за детската публика, за ученици както в начален, така и в прогимназиален етап на обучение, съобразени с учебните програми на МОН. Помагалата са изцяло обвързани със съдържанието и характера на постоянната експозиция на АМ „Велики Преслав”. Те ще допринесат информацията за тази част от нашата история – периода IX-X в. „Златният век„ на България, да бъде възприета  от широката детска публика по нетрадиционен, интересен и вълнуващ начин. Докосването до тази част от нашето културно наследство да остане едно незабравимо преживяване за тях.

   IMG_0955 – Копие В рамките на проекта бяха изготвени следните помагала и пособия:

1. „Работна тетрадка” - основното помагало, в което е представена част от българската история – периода IX-X в.  „Златния век” на царете Симеон  и Петър и  България. Информацията е изключително богата и илюстрована, поднесена е по  достъпен и интересен за децата начин, с различни задачи и игри.

2. „Активни карти” - картите се явяват допълнение към „Работната тетрадка”. Разширяват и обогатяват информацията, представена в нея. Изпълнени са с множество игри и задачи. За да бъдат обхванати повече деца от различни възрасти картите са разделени на няколко нива на трудност.

3. Магнитни пъзели - изготвени са шест магнитни пъзела, разделени на две нива – по три пъзела за по-малките  и  за по-големите ученици.

4. Образователна игра „Нашите букви” - изготвени  са 3 комплекта от по 32 броя дървени кубчета, с букви от двете азбуки – глаголица и кирилица, както и техните числови съответствия. Визията на играта е създадена така, че в нея да бъдат включени повече занимания, с цел да бъдат обхванати максимален брой ученици от различни възрастови групи.

    Всяко едно от изброените помагала може да се използва самостоятелно или като допълнение към друга част от тях.IMG_0950 – Копие

    Музейно-образователните помагала ще бъдат използвани в редица мероприятия организирани от музея – летни занимания, работилници, при обиколки в експозицията на музея, както семейни така и групови. Могат да бъдат включени и в занимания организирани от детски градини, училища и читалища.

    Искрено се надяваме, че с тези музейно-образователни помагала ще провокираме у децата интерес към тази част от нашето културно наследство – периода на IX-X в „Златния век” на България и ще превърнем тяхното пътешествие в миналото, като едно вълнуващо и незабравимо преживяване за тях.

        

IMG_3922